Varnade för arbetslösa invandrare 1997

Som en av första bloggar presenterar Sveket mot Sverige en utredning gjord av den förra S-regeringen med Statsminister Göran Persson en proposition om utredningen om integration år 1997. Detta stycke varnade om arbetslösa invandrare redan år 1997.

Regeringen 1997

Arbetslösheten har blivit det svåraste hindret för människor att skaffa sig jämbördiga levnadsvillkor. En konsekvens av arbetslösheten är att de som aldrig lyckas få ett reguljärt arbete även ställs utanför detgenerella trygghetssystemet i form av arbetslöshetsförsäkring och ytterst hänvisas till socialbidrag för sin försörjning. Det finns stora skillnader mellan olika invandrargrupper när det gäller deltagande i arbetslivet. Invandrare från Afrika och Asien samt relativt nyanlända invandrare har i gemen stora svårigheter att få fotfäste på arbetsmarknaden

Om en utredning i en proposition om integration år 1997  varnade för att invandrare i allmänhet och vissa folkgrupper i synnerhet redan då hade svårt att att hitta jobb. Varför har den påtvingade extrema massinvandringen fortsatt där våra förtroende invalda politiker lagt upp den ena lögnen efter den andra som media hjälpsamt förstorar upp?

Vad är vitsen att fylla på med massa arbetslösa invandrare med lögner? Vilka sjuka agendor och ideologier går våra politiker efter som man sedan 1975 ljugit sina väljare om som aldrig får tycka till och som ständigt ska tigas ned med rasist och främlingsfientlighet?

Är massimport av arbetslösa invandrare rent av en medveten strategi?

Annonser